180 - העולם השטוח - הדפסה על כל סוגי המשטחים - בית הספר הראשון

בית הספר הראשון
בשנת 1896 החל בית הספר לפעול בבית הכנסת, ושנים אחדות מאוחר יותר נבנה בחצר בית הכנסת מבנה בית הספר הראשון. בית הספר כמוסד מחנך, נדרש להכיל תכנים לאומיים בד בבד עם השכלה כללית. הלימודים התנהלו על טהרת השפה העברית.