180 - העולם השטוח - הדפסה על כל סוגי המשטחים - ירון ביבי
לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לער
יכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט
לזכרו של ירון ביבי
17 בינואר 1965 - 29 באוגוסט 2013
מנכ”ל רשות מקרקעי ישראל
יליד וידיד ירושלים
אשר פעל רבות לפיתוח הארץ
ואשר בזכותו התאפשר פיתוח המתחם

 
לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לערי
כת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט