180 - העולם השטוח - הדפסה על כל סוגי המשטחים - מעברת גדרה
 
מעברת גדרה
בשנת 1950 הוקמה המעברה הראשונה שקלטה עולים מכל קצוות תבל: תימן, רומניה, עיראק, פולין, וצפון אפריקה.
העולים גרו באוהלים, פחונים, וצריפי עץ. קשיים רבים היו מנת חלקם של העולים.